Toetus LEADER programmist

Projekt “Saepuru ärastussüsteemi soetamine”

Käesoleva projekti raames soetatud saepuru ärastussüsteemi abil korjatakse kokku tootmises tekkiv saepuru ja freesi laast ning suunatakse see tootmishoonest väljas asuvasse konteinerisse. Soe õhk aga puhutakse tootmishoonesse tagasi. Saepuru ärastussüsteem on automaatne. Saepuru äratõmme toimub ainult nendest töökohtadest, kus on seadmed reaalselt töös. Magnetklapid sulguvad automaatselt seal, kus seade lõpetab töö ja saepuru juurde ei teki. Sellega hoitakse kokku asjatut energia tarbimist.

Käesoleva projekti elluviimisega saame tõsta praeguste töötajate palku ca 10% võrra ning luua vähemalt 3-4 uut töökohta töömahu suurenemise tõttu.